• Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 1
  • Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 2

Podnikáme 30 let

Úvod

Firma OKOS s.r.o. Uhlířské Janovice, byla založena 25.3.1993, aby postupně privatizovala a převzala výrobní program Strojní a traktorové stanice s.p. Uhlířské Janovice. Jejím právním nástupcem je společnost STS Uhlířské Janovice, s.r.o. založená 18.11.1994. Tyto dvě společnosti spolu fúzovali s názvem nástupnické společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o ke dni 1.1.2005.

Období od založení firmy do jejího 25 výročí je obsaženo v článku k tomuto výročí s názvem „Podnikáme čtvrtstoletí“.

Období od 25 do 30 výročí

Tento příspěvek se věnuje období dalších pěti let od roku 2018 do 2022 v návaznosti na výročí firmy OKOS s.r.o. a její nástupnické společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. 30. let podnikání ke dni 24.3.2023.

I v těchto pěti letech rostl obrat firmy a v roce 2022 dosáhl již výše 174 mil. Kč. Na tomto obratu se nejvýznamněji podílí strojírenská výroba v objemu 105 mil. Kč a pneuservis v objemu 50 mil. Kč.

V tomto pětiletém období bylo také významně investováno do nových technologií, manipulační techniky, pneuservisních strojů, výpočetní techniky, přístřešků apod., v celkové výši 29 mil. Kč.

Těmito investicemi, zejména do technologií, se daří významně snižovat spotřebu energií, což šetří firmě výrazně náklady.

V průběhu tohoto období se prováděly zásadní opravy povrchů vozovek, výměna oken u výrobních budov, pokračovaly opravy střech a fasád, výmalby vnitřních prostor apod., a to v celkovém rozsahu 26 mil. Kč.

Základem úspěšného růstu firmy jsou zaměstnanci, kterým se za toto období zvýšila mzda v průměru až o 33%. Poskytovaný příspěvek na penzijní pojištění byl zvýšen ze dvou na tři procenta. Nad rámec zákonné dovolené je poskytován již třetím rokem týden firemního placeného volna. Všem zaměstnancům je vyplácen stravenkový paušál ve výši 90,- Kč za den. Od května 2022 je vyplácen zaměstnancům navíc příspěvek na inflaci.

Pro další rozvoj firmy je nezbytné rozšířit výrobní prostory, proto firma zadala projekční kanceláři studii na novou výrobní halu. Po jejím odsouhlasení se již zpracovává dokumentace pro společné stavební řízení. Výrobní hala se zázemím pro zaměstnance bude mít zastavěnou ploch 1.380 m2.

Firma bude pokračovat v další modernizaci technologické vybavení strojírenské výroby a pneuservisu. Z těch nejbližších investic se jedná např. o svařovací robot a přezouvačku osobních kol s poloautomatickým systémem.

Není opomíjena ani pomoc druhým. V minulosti bylo například přispěno částkou 20 ti. Kč rodině z Mostkovic postižené požárem v r. 2019. Částky 100 tis. Kč pak byly poskytnuty obci Šumvald postižené v r. 2020 povodní, Jihomoravskému kraji postiženému v r. 2021 tornádem, Červenému kříži v r. 2022 na zdravotnický materiál pro Ukrajinu. Podporována je finančně i řada místních spolků.


Miloslav Makal Jednatel červen 2023
 


Galerie

Služby

Pro naši společnost STS Uhlířské Janovice s.r.o. je každý zákazník důležitý, ať už se jedná o firemního nebo soukromého odběratele našich služeb kovovýroby, strojírenství nebo služeb pneuservisu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, abychom splnili jeho představy a přání, dodrželi termíny a dohodnuté podmínky.


Pro rezervace do našeho pneuservisu využijte online rezervace nebo volejte na telefon 327 551 015.Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti kovovýroby či strojírenské výroby a komplexní služby pneuservisu včetně mytí kol a disků. Opravujeme pneumatiky a chráníme pneu proti průrazu. Dále poskytujeme maloobchodní a velkoobchodní prodej pneu, disků a auto příslušenství. Doplňujeme a čistíme autoklimatizace. Prodáváme svářečky včetně příslušenství, materiálu a v neposlední řadě prodáváme technické plyny.


Přehled služeb