• Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 1
  • Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 2

O společnosti
Obchodní název

STS Uhlířské Janovice, s.r.o.

Sídlo

 Smetanova 479
285 04 Uhlířské Janovice


IČ: 49825526, DIČ: CZ49825526

Zápis u MS: MS v Praze, oddíl C, vložka 33189
Základní kapitál: 6,305.000,- Kč

E-mail: sts@stsuj.cz
Web: www.stsuj.czRezervace: rezervace.stsuj.cz     
Firma STS Uhlířské Janovice, s.r.o. byla založena v roce 1994. Druhá společnost působící v provozovně v Uhlířských Janovicích OKOS s.r.o. vznikla již v roce 1993 a jejími společníky byly fyzické osoby. Společnost STS Uhlířské Janovice, s.r.o. založily dvě právnické osoby OKOS s.r.o. a STS Čáslav spol s r.o. Důvodem k založení dceřiné společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. bylo privatizovat majetek Strojní a traktorové stanice, státní podnik Uhlířské Janovice. Privatizace provozoven v Uhlířských Janovicích a v Tupadlech byly realizovány k 1.7.1996.

Firmy tak navázaly na více jak 40 letou tradici podniku zaměřeného na strojírenskou výrobu s významným objemem exportu výroby, kovoobráběčství, pneuservis, obchodní činnost se zvláštním zřetelem na prodej pneumatik, stavební činnost zaměřenou zejména na výstavbu komunikací a zpevněných cest, výchovu a vzdělávání pracovníků firem v oblasti především výuky svářečů, řidičů motorových vozíků a pod. Již od roku 1990 byla ještě státním podnikem navázána spolupráce s firmou FELLA-WERKE GmbH Feucht a postupně se STS Uhlířské Janovice stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů sestav a podsestav.

V roce 1998 odkoupila firma OKOS s.r.o. od STS Čáslav spol. s r.o. obchodní podíl dceřiné společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. a následně je prodala společníkům OKOS s.r.o. V témže roce prodala STS Uhlířské Janovice, s.r.o. celou provozovnu Tupadly bývalé dceřiné společnosti STS Čáslav s.r.o. V tomto roce byly ukončeny organizační změny.

Firmy významně investovaly v průběhu uplynulých let do práškové lakovny, osobního a nákladního pneuservisu, tvářecích a obráběcích strojů, řezacího stroje SCORPIO pro řezání plechů, pásových pil, svářeček a odsávání pro svařovací pracoviště, počítačových sítí a výpočetní techniky, vozového parku. Tyto investice pomohly dalšímu růstu dodávek pro FELLA-WERKE.

Ve snaze vytvořit stabilní a prosperující společnosti zvýšily obě firmy v předchozích letech významně své základní kapitály z dalších vkladů společníků, STS Uhlířské Janovice, s.r.o. na 3,255 tis. Kč a OKOS s.r.o. na 3,050 tis. Kč.Fúze

V zájmu další koncentrace obchodních aktivit a posílení pozice firem na trhu se firmy STS Uhlířské Janovice, s.r.o. a OKOS s.r.o. fúzovaly do jedné nástupnické společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. Rozhodným dnem fúze byl den 1.1.2005. Při fúzi převzala nástupnická společnost veškeré složky majetku, obchodní aktivity, závazky a zaměstnance zanikající společnosti OKOS s.r.o. OKOS s.r.o. byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 30.9.2005. Základní kapitál po fúzi činí 6,305 tis. Kč a je vytvořen pouze z peněžitých vkladů společníků - fyzických osob.

Usnesení MS o fúzi »

Po provedené fúzi zaměstnávala firma 83 zaměstnanců, objem výroby určené pro export firmám v EU činil 2,000 tis. EUR ročně a roční obrat firmy byl 80 mil. Kč.KRIZE

V roce 2009 řešila firma výrazný pokles zakázek a prodeje zboží snížením stavu zaměstnanců na 43. Export se snížil na 1,150 tis. EUR a celkový roční obrat firmy poklesl na 50 mil. Kč. Provedenou reorganizací ve všech útvarech firmy se firma stabilizovala.

Z důvodu poklesu stavebních zakázek byla v roce 2010 ukončena činnost stavebního střediska a svářečské školy. Od září 2010 se situace stabilizovala a výrazně vzrostl objem výroby a prodej zboží. Počet zaměstnanců se zvýšil na 49 s tržbami 60 mil. Kč za hospodářský rok.STABILIZACE FIRMY, JEJÍ EKONOMICKÝ RŮST A DALŠÍ ROZVOJ

2011

Výroba měla i v roce 2011 stoupající tendenci a svým objemem se již dosáhlo úrovně před krizí. Počet zaměstnanců se zvýšil na 58. Ze společnosti vystoupil jeden ze společníků. Rok 2011 byl uzavřen auditem účetní závěrky s tržbami 78,177 tis. Kč při průměrném přep. počtu zaměstnanců 58,35 a hospodářským výsledkem před zdaněním 3,628 tis. Kč.

2012

Dobrých výsledků je dosaženo i za rok 2012 s hospodářským výsledkem před zdaněním 4,407 tis. Kč a tržbami 81.900 tis. Kč s průměrným přep. počtem zaměstnanců 57,99. V průběhu roku byla provedena rekonstrukce svářecí školy na svařovnu včetně instalace nových odsávacích jednotek. Do modernizace a obnovy strojů a zařízení bylo investováno 5,920 tis. Kč.

2013

K 1.6.2013 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci a přístavbě práškové lakovny v rámci dotovaného projektu "NEMOVITOSTI". Stavební práce na lakovně byly ukončeny v listopadu 2013 a v témže měsíci lakovna uvedena do provozu. Ze společnosti vystoupil další ze společníků.

Rok 2013 patří opět k úspěšnějším rokům firmy, dosaženo tržeb 82,950 tis. Kč při zisku před zdaněním 4,116 tis. Kč při průměrném počtu zaměstnanců 60. V daném roce bylo proinvestováno do stavebních prací a strojů celkem 13,133 tis. Kč, za dalších 4,666 tis byly provedeny opravy.

2014

V roce 2014 byl dokončen akce rekonstrukce lakovny v rámci projektu "NEMOVITOSTI" s dotací. Byly zahájeny práce na dalším dotačním projektu "ROZVOJ" k nákupu technologií.

Do tržeb roku 2014 se promítl pokles exportu, naproti tomu byl výhodnější kurz koruny k EUR. Tržby roku 2014 ve výši 80,951 tis. Kč při zisku před zdaněním 4,215 tis. Kč a průměrném počtu zaměstnanců 56 byly dobrým základem pro další rok 2015.

2015

Vstup do roku 2015 byl ve znamení další modernizace technologického parku firmy pořízením fíber laseru DURMA HD-FL 3015/ 2 kW a dalších technologií v rámci dotačního projektu „ROZVOJ“. Nejvýznamnější obchodní partner změnil k 1.8.2015 název firmy z FELLA –WERKA GmbH na AGCO Feucht GmbH.

Při průměrném počtu zaměstnanců 56 bylo dosaženo významných tržeb 84.182 tis. Kč při dosaženém zisku před zdaněním 7,012 tis. Kč. V očekávání dobrých výsledků bylo v roce 2015 ještě investováno do strojů pneuservisu, vysokozdvižného vozíku, technologie lakovny. Opět dobrá výchozí pozice pro rok 2016.

2016

Rok 2016 byl zahájen významným nárůstem objednávek zahraničního partnera na první čtvrtletí. Po následujícím poklesu zakázek došlo k jejich nárůstu až v závěru roku. Tržby tak mírně překročili hranici 80,832 tis. Kč při dosaženém zisku před zdaněním 5,056 tis. Kč a při průměrném počtu zaměstnanců 58. I při poklesu tržeb bylo investováno do zastřešení pneuservisu osobního i nákladního včetně úprav povrchů v celkovém objemu 6,500 tis. Kč. Kromě toho byla pořízena nová technologie pro výrobu v objemu 6,345 tis. Kč.

2017

Celý rok 2017 byl ve znamení dalšího nárůstu tržeb, které dosáhly historické hodnoty 101,908 tis. Kč při zisku před zdaněním 6,731 tis. Kč. Na růstu tržeb o 26% k roku 2016 se podílela strojírenská výroba 10 mil. Kč a pneuservis také 10 mil. KČ. Takto zásadní meziroční nárůst tržeb je zásluhou investování v posledních letech a také zásluhou zvýšeného úsilí většiny zaměstnanců.

2018

S rokem 2018 pokračoval vzestup růstu tržeb až na 115,991 tis. Kč při dosaženém zisku 6,344 tis. Kč po zdanění. Ve výrobě se zvýšily tržby o 6,261 tis. Kč a v pneuservisu prodejem zboží a službami se zvýšily tržby o 7,734 tis. Kč. K dalšímu růstu napomohla modernizace v obrábění a nemalou měrou zvýšené úsilí většiny zaměstnanců.Další významné informace

Firma je od roku 1996 držitelem ochranné známky číslo 208413 na logo firmy.

Služby

Pro naši společnost STS Uhlířské Janovice s.r.o. je každý zákazník důležitý, ať už se jedná o firemního nebo soukromého odběratele našich služeb kovovýroby, strojírenství nebo služeb pneuservisu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, abychom splnili jeho představy a přání, dodrželi termíny a dohodnuté podmínky.


Pro rezervace do našeho pneuservisu využijte online rezervace nebo volejte na telefon 327 551 015.Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti kovovýroby či strojírenské výroby a komplexní služby pneuservisu včetně mytí kol a disků. Opravujeme pneumatiky a chráníme pneu proti průrazu. Dále poskytujeme maloobchodní a velkoobchodní prodej pneu, disků a auto příslušenství. Doplňujeme a čistíme autoklimatizace. Prodáváme svářečky včetně příslušenství, materiálu a v neposlední řadě prodáváme technické plyny.


Přehled služeb