• Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 1
  • Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 2

O společnosti
Obchodní název

STS Uhlířské Janovice, s.r.o.

Sídlo

 Smetanova 479
285 04 Uhlířské Janovice


IČ: 49825526, DIČ: CZ49825526

Zápis u MS: MS v Praze, oddíl C, vložka 33189
Základní kapitál: 6,305.000,- Kč

E-mail: sts@stsuj.cz
Web: www.stsuj.czRezervace: rezervace.stsuj.cz     
Firma STS Uhlířské Janovice, s.r.o. byla založena v roce 1994. Druhá společnost působící v provozovně v Uhlířských Janovicích OKOS s.r.o. vznikla již v roce 1993 a jejími společníky byly fyzické osoby. Společnost STS Uhlířské Janovice, s.r.o. založily dvě právnické osoby OKOS s.r.o. a STS Čáslav spol s r.o. Důvodem k založení dceřiné společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. bylo privatizovat majetek Strojní a traktorové stanice, státní podnik Uhlířské Janovice. Privatizace provozoven v Uhlířských Janovicích a v Tupadlech byly realizovány k 1.7.1996.

Firmy tak navázaly na více jak 40 letou tradici podniku zaměřeného na strojírenskou výrobu s významným objemem exportu výroby, kovoobráběčství, pneuservis, obchodní činnost se zvláštním zřetelem na prodej pneumatik, stavební činnost zaměřenou zejména na výstavbu komunikací a zpevněných cest, výchovu a vzdělávání pracovníků firem v oblasti především výuky svářečů, řidičů motorových vozíků a pod. Již od roku 1990 byla ještě státním podnikem navázána spolupráce s firmou FELLA-WERKE GmbH Feucht a postupně se STS Uhlířské Janovice stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů sestav a podsestav.

V roce 1998 odkoupila firma OKOS s.r.o. od STS Čáslav spol. s r.o. obchodní podíl dceřiné společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. a následně je prodala společníkům OKOS s.r.o. V témže roce prodala STS Uhlířské Janovice, s.r.o. celou provozovnu Tupadly bývalé dceřiné společnosti STS Čáslav s.r.o. V tomto roce byly ukončeny organizační změny.

Firmy významně investovaly v průběhu uplynulých let do práškové lakovny, osobního a nákladního pneuservisu, tvářecích a obráběcích strojů, řezacího stroje SCORPIO pro řezání plechů, pásových pil, svářeček a odsávání pro svařovací pracoviště, počítačových sítí a výpočetní techniky, vozového parku. Tyto investice pomohly dalšímu růstu dodávek pro FELLA-WERKE.

Ve snaze vytvořit stabilní a prosperující společnosti zvýšily obě firmy v předchozích letech významně své základní kapitály z dalších vkladů společníků, STS Uhlířské Janovice, s.r.o. na 3,255 tis. Kč a OKOS s.r.o. na 3,050 tis. Kč.Fúze

V zájmu další koncentrace obchodních aktivit a posílení pozice firem na trhu se firmy STS Uhlířské Janovice, s.r.o. a OKOS s.r.o. fúzovaly do jedné nástupnické společnosti STS Uhlířské Janovice, s.r.o. Rozhodným dnem fúze byl den 1.1.2005. Při fúzi převzala nástupnická společnost veškeré složky majetku, obchodní aktivity, závazky a zaměstnance zanikající společnosti OKOS s.r.o. OKOS s.r.o. byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 30.9.2005. Základní kapitál po fúzi činí 6,305 tis. Kč a je vytvořen pouze z peněžitých vkladů společníků - fyzických osob.

Usnesení MS o fúzi »

Po provedené fúzi zaměstnávala firma 83 zaměstnanců, objem výroby určené pro export firmám v EU činil 2 mil. EUR ročně a roční obrat firmy byl 80 mil. Kč.KRIZE

V roce 2009 řešila firma výrazný pokles zakázek a prodeje zboží snížením stavu zaměstnanců na 43. Export se snížil na 1,1 mil. EUR a celkový roční obrat firmy poklesl na 50 mil. Kč. Provedenou reorganizací ve všech útvarech firmy se firma stabilizovala.

Z důvodu poklesu stavebních zakázek byla v roce 2010 ukončena činnost stavebního střediska a svářečské školy. Od září 2010 již výrazně vzrostl objem výroby a prodej zboží. Počet zaměstnanců se zvýšil na 49 s tržbami 60 mil. Kč za hospodářský rok.STABILIZACE FIRMY, JEJÍ EKONOMICKÝ RŮST A DALŠÍ ROZVOJ

2011

Výroba měla od roku 2011 stoupající tendenci a svým objemem se již dosáhlo úrovně před krizí. Počet zaměstnanců se zvýšil na 58. Ze společnosti vystoupil jeden ze společníků. Rok 2011 byl uzavřen s tržbami 78 mil. Kč. V tomto roce kupuje skupina AGCO Internationál firmu Fella-Werke.

2012

V průběhu roku 2012 se rozšiřují svařovací pracoviště v rekonstruované bývalé svářecí škole. Do modernizace a obnovy strojů a zařízení bylo investováno 6 mil. Kč.

2013 – 2014

V letech 2013 – 2014 realizovala firma rekonstrukci a rozšíření práškové lakovny z 320 m2 na 700 m2. Následně se doplnila i technologie práškové lakovny o další práškovací box apod. Proinvestováno byl více ja 15 mil Kč. V tomto období byl rozšířen informační systém o modul pro evidenci objednávek, odbyt výrobků, řízení výroby vč. sledování procesů výroby.

 

2015 – 2016

V letech 2015 až 2016 firmy výrazně investovala do strojního zařízení, mimo jiné byl pořízen fíber láser o výkonu 2 Kw na dělení plechů. Touto investicí se výrazně zvýšila produktivita práce dělení plechů. Produkce pro zahraničního partnera se ustálila na ročním objemu kolem 2 mil EUR.

 

2017 – 2020

Roky 2017 až 2020 jsou ve znamení dalšího růstu výroby až na 2,9 mil. EUR ročně. V průběhu roku 2019 opouští společnost další společník. V roce 2020 byl nahrazen fíber laser 2 kW výkonnějším o výkonu 6 kW od stejného dodavatele a výrobce. Dochází k dalšímu výraznému zvýšení produktivity práce při dělení plechů.

2021

Rok 2021 je výrazně ovlivněn dalším šířením Covid 19. Výpadek zaměstnanců z titulu nákazy i karantény nebyl tak výrazný. Firma čerpala v omezené míře různé státem vyhlášené kompenzace.

Větší dopad do ekonomiky firmy měl v daném roce výrazný růst cen, zejména hutních materiálů. Jednáním se zahraničním partnerem se podařilo částečně kompenzovat růst vstupů navýšením cen. Mnohem větší dopady mohlo firmě způsobit posilování koruny k EUR. Z větší části se podařilo firmě eliminovat tento možný dopad předchozím kurzovým zajištěním.

Přes všechny tato negativa v r. 2021 výrazně vzrostla produkce výroby. Významná změna se týkala změny práškového lakování z jedné vrstvy na dvě vrstvy základní a vrchní pro zkvalitnění povrchu lakovaných výrobků. Dodávky do EU se zvýšily až na 4 mil EUR. Z větší části se na tomto zvýšení podílel růst produktivity práce, z části pak i zvýšené ceny za výrobky. V daném roce se zvyšují i výkony pneuservisu, a to jak z prodeje pneumatik a jiného zboží, tak i z poskytovaných pneuservisních služeb.

V porovnání s předchozím rokem se zvýšily celkové výkony firmy o 40 mil. Kč, a to až na 159 mil Kč. Zatím rekordní obrat firmy v její historii. Ruku v ruce s růstem obratu se zvýšil i zisk firmy.

Od října 2021 až do jarních měsíců 2022 probíhá rekonstrukce vozovek, odstavných a parkovacích ploch v objemu cca 7 mil. Kč.

2022

Na rok 2022 jsou již připraveny a zajištěny investice do strojního vybavení výroby dalšími CNC obráběcími stroji a do vybavení pneuservisu nejmodernějšími pneuservisními stroji na trhu.

S ohledem na nedostatek pracovníků na trhu práce řeší firma tento nedostatek subdodávkymi.

Firma si nesmírně váží stabilních zaměstnanců, kteří mají i odpovídající mzdové ohodnocení. Kromě toho jim firma vyplácí stravenkový paušál, přispívá jim na penzijní pojištění 3% z hrubé mzdy a poskytuje další placené volno.

V návaznosti na růst inflace zavedla a vyplácí firma zaměstnancům s účinností od 1.5.2022 příspěvek na inflaci, nejprve ve výši 7,- Kč za odpracovanou hodinu vč. čerpané dovolené a od 1.8.2022 již 10,- Kč za odpracovanou hodinu vč. čerpání dovolené.

I přes nepříznivý vývoj cen vstupů se firmě zatím daří tento nárůst eliminovat a za 9 měsíců roku se zvýšil celkový obrat z loňských 107 mil. Kč na 125 mil. Kč při udržení rentability. Tržby výroby se zvýšily ze 78 mil. Kč na 83 mil. Kč a tržby pneuservisu z 25 mil. Kč na 31 mil. Kč.Další významné informace

Firma je od roku 1996 držitelem ochranné známky číslo 208413 na logo firmy.

Služby

Pro naši společnost STS Uhlířské Janovice s.r.o. je každý zákazník důležitý, ať už se jedná o firemního nebo soukromého odběratele našich služeb kovovýroby, strojírenství nebo služeb pneuservisu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, abychom splnili jeho představy a přání, dodrželi termíny a dohodnuté podmínky.


Pro rezervace do našeho pneuservisu využijte online rezervace nebo volejte na telefon 327 551 015.Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti kovovýroby či strojírenské výroby a komplexní služby pneuservisu včetně mytí kol a disků. Opravujeme pneumatiky a chráníme pneu proti průrazu. Dále poskytujeme maloobchodní a velkoobchodní prodej pneu, disků a auto příslušenství. Doplňujeme a čistíme autoklimatizace. Prodáváme svářečky včetně příslušenství, materiálu a v neposlední řadě prodáváme technické plyny.


Přehled služeb