• Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 1
  • Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 2

2013 - 2014 Nemovitosti - Výzva II

Název projektu

Rekonstrukce a přístavba práškové lakovny.

Program

Nemovitosti - Výzva II

Cíle programu

Cílem programu nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

Místo realizace

STS Uhlířské Janovice, s.r.o., Smetanova 479, 28504 Uhlířské Janovice

Termín zahájení projektu: 11.06.2012
Termín ukončení projektu: 30.09.2014


Projekt bude financován z 85% ze strukturálních fondů Evropské unie (SF) a z 15% ze státního rozpočtu ČR (SR). Další informace k projektu

REGISTRAČNÍ ŽÁDOST o dotaci podala firma dne 11.06.2012 - číslo žádosti 5.3 NM02/836

REGISTRAČNÍ ŽÁDOST o dotaci schválena dne 16.7.2012

PLNÁ ŽÁDOST: podána dne 30.1.2013, žádost přijata, registrační číslo: 5.3. NM02/836.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - zveřejněno v Obchodním věstníku dne: 17.10.2012, s rozdělením na dvě zakázky:
STS UJ LAKOVNA
STS UJ - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Vyhlášený termín pro podání nabídek: do 19.11.2012 do 9,00 hod.

VÝBĚR NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY - z předložených nabídek byli jmenovanou hodnotící komisí vybrány pro realizaci díla vítězné firmy:
STS UJ LAKOVNA - VP Procházka s.r.o.,Nebovidy, 28002 Kolín II.
STS UJ - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - Silmex s.r.o., 37004 č. Budějovice.

SMLOUVY O DÍLO: s vítěznými firmami uzavřeny smlouvy o dílo dne 23.1.2013.

PODMÍNKY: podepsány dne 6.5.2013.

REALIZACE zakázky STS UJ LAKOVNA: stavba zahájena k 1.6.2013

Předání, kolaudace stavby a uvedení do provozu zakázky STS UJ LAKOVNA: prosinec 2013

REALIZACE zakázky STS UJ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: stavba zahájena 9.5.2014

Předání stavby a uvedení do provozu zakázky STS UJ zpevněné plochy: 6.6.2014

ŽÁDOST O PLATBU: Podána 10.09.2014. Platba připsána na účet firmy 7.10.2014.Služby

Pro naši společnost STS Uhlířské Janovice s.r.o. je každý zákazník důležitý, ať už se jedná o firemního nebo soukromého odběratele našich služeb kovovýroby, strojírenství nebo služeb pneuservisu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, abychom splnili jeho představy a přání, dodrželi termíny a dohodnuté podmínky.


Pro rezervace do našeho pneuservisu využijte online rezervace nebo volejte na telefon 327 551 015.Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti kovovýroby či strojírenské výroby a komplexní služby pneuservisu včetně mytí kol a disků. Opravujeme pneumatiky a chráníme pneu proti průrazu. Dále poskytujeme maloobchodní a velkoobchodní prodej pneu, disků a auto příslušenství. Doplňujeme a čistíme autoklimatizace. Prodáváme svářečky včetně příslušenství, materiálu a v neposlední řadě prodáváme technické plyny.


Přehled služeb