• Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 1
  • Strojírenství, kovovýroba, pneuservis - STS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - 2

2007 - 2009 EKO-energie – Úspora energie

Název projektu

Změna ústředního vytápění (ZUV 012007)

Program

EKO-energie – Úspora energie

Oblast podpory

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
(Přeměna ústředního parního topení s topným médiem lehký topný olej na topení decentralizované na zemní plyn s dosažením úspor spotřeby energií a emisí zejména CO2).

Místo realizace

STS Uhlířské Janovice, s.r.o., Smetanova 479, 28504 Uhlířské Janovice

Termín zahájení projektu: 10.9.2007
Termín ukončení projektu: 31.7.2008


Termín zaplacení a připsání dotace na účet příjemce: 20.02.2009
Projekt byl financován z 85% ze strukturálních fondů Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. 


Další informace k projektu

REGISTRAČNÍ ŽÁDOST o dotaci na změnu ústředního vytápění podala firma 1.6.2007 - číslo žádosti 3.1. EEDUE0/001.

SMLOUVA O DÍLO byla uzavřena s dodavatelem vybraným na základě provedeného výběrového řízení dne 10.9.2007.

KOLAUDACE přeměny topení nabyla právní moci dne 6.2.2008.

PLNÁ ŽÁDOST byla podána firmou dne 26.2.2008.

PODMÍNKY byly po schválení projektu OISF podepsány dne 21.7.2008.

ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 18.8.2008.

KONTROLU PROJEKTU se zaměřením na dodržování povinností příjemce dotace, ověření způsobilosti výdajů, ověření realizace dodávek a služeb a ověření dalších skutečností provedla kontrolní skupina Czechinvestu a MPO dne 26.1.2009. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

AUDIT PROJEKTU byl proveden pracovníky MPO v období od 15.2.2010 do 1.3.2010. Auditem nebyly zjištěny nesrovnalosti.

DAŇOVÁ KONTROLA byla provedena pracovníky FÚ Praha západ ve dnech 18.4.2012 až 8.6.2012. Daňovou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Firmy spolupracující na projektu

Na zpracování projektu pro podání žádosti spolupracovala firma SIGMIN a.s. se sídlem Karlovo náměstí 76, 280 00 Kolín IČO 63080397 (www.sigmin.cz).

Energetický audit nezbytný pro splnění požadavků projektu vypracovala firma ing. Dan Staněk, WATTEST, V břízkách 384/6, 41503 Teplice IČO 69414033 (www.wattest.cz).

Projekt přeměny topení pro vydání stavebního povolení a pro realizaci díla vypracovala firma ing. Miroslav Kotrbatý, Bítovská 1208/2, Praha 4, IČO 1018923.

Dílo realizovala firma KOTRBATÝ D.I.Z., s.r.o., Tiskařská 10, 10828 Praha 10, IČO 25096761 (www.kotrbaty.cz), která zvítězila ve výběrovém řízení.

Služby

Pro naši společnost STS Uhlířské Janovice s.r.o. je každý zákazník důležitý, ať už se jedná o firemního nebo soukromého odběratele našich služeb kovovýroby, strojírenství nebo služeb pneuservisu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, abychom splnili jeho představy a přání, dodrželi termíny a dohodnuté podmínky.


Pro rezervace do našeho pneuservisu využijte online rezervace nebo volejte na telefon 327 551 015.Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti kovovýroby či strojírenské výroby a komplexní služby pneuservisu včetně mytí kol a disků. Opravujeme pneumatiky a chráníme pneu proti průrazu. Dále poskytujeme maloobchodní a velkoobchodní prodej pneu, disků a auto příslušenství. Doplňujeme a čistíme autoklimatizace. Prodáváme svářečky včetně příslušenství, materiálu a v neposlední řadě prodáváme technické plyny.


Přehled služeb